БАТЬКАМ


Шановні батьки!

   Відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. №684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів",  учні які тимчасово не відвідували школу, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб які їх замінюють про причину відсутності на уроках.

Домашні завдання у початковій школі

Обсяг і характер домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
У 1 класі домашні завдання не задаються.
У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

у 2-му класі - 45 хвилин, 

у 3-му класі - 1годину 10 хвилин,

 у 4 класі - 1 годину 30 хвилин.
Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.